รายละเอียดงาน

ชื่องาน: DVD การ์ตูนอนิเมชั่น "พุทธศาสดา" แจกเป็นธรรมทาน โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่กล่อง DVD แบบ 2 แผ่นสีดำพร้อมทำปก

รายละเอียดงาน