รายละเอียดงาน

ชื่องาน: ก้าวสู่มิติใหม่ ธ.ก.ส. ด้วยระบบ CBS

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่ซองกระดาษ

รายละเอียดงาน