รายละเอียดงาน

ชื่องาน: DVD Presentation ปุ๋ยชีวภาพกับนาข้าวและพืชอื่นๆ

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่ซองพลาสติกใส

รายละเอียดงาน