รายละเอียดงาน

ชื่องาน: BENELLI S4 User Manual

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต CD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่กล่อง CD แบบ Slim ใส

รายละเอียดงาน