รายละเอียดงาน

ชื่องาน: สื่อประชาสัมพันธ์งานและนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝัน โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2554

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่กล่อง DVD แบบ 1 แผ่นสีดำพร้อมทำปก

รายละเอียดงาน