รายละเอียดงาน

ชื่องาน: งานการกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต CD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่ซองกระดาษ

รายละเอียดงาน