รายละเอียดงาน

ชื่องาน: ไหว้พระรับพร ครั้งที่ 33

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่กล่องหอยเซลล์

รายละเอียดงาน