รายละเอียดงาน

ชื่องาน: KLEDSINE FALA STYLIST

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่กล่อง CD Slim ใสพร้อมทำปก

รายละเอียดงาน