รายละเอียดงาน

ชื่องาน: การดูแลสุขภาพและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเทียนส์

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่ซองกระดาษ

รายละเอียดงาน