อัตราค่าบริการผลิตแผ่น CD

ผลิตแผ่น CD ไม่สกรีน
สกรีนแผ่น CD (สกรีนแผ่นเปล่า, ลูกค้านำไปไรท์ข้อมูลเอง)

ผลิตแผ่น CD พร้อมสกรีน