ต้องการผลิต CD พร้อมสกรีนหน้าแผ่นจำนวน 500 ชุด ราคาเท่าไหร่

ต้องการผลิต CD พร้อมสกรีนหน้าแผ่นจำนวน 500 ชุด ใส่ซองกระดาษ ไม่ทราบว่าคิดราคาชุดละเท่าไหร่คะ

ชุดละ 9 บาทครับ

ชุดละ 9 บาทครับ